KONTAKT 

DE   FR   AT   ES   HR   SE   NL   RO   HU   UK

en

Design-radiator02

informácie

1. ÚVOD
1.1. Senia G Ltd. (ďalej len: poskytovateľ služieb) prevádzkuje svoj internetový obchod na webovej stránke the-radiators.com (ďalej len „webová stránka“). Poskytovateľ služieb týmto dokumentom informuje používateľa o podmienkach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov zverejňuje typy informácií, ktoré poskytovateľ služieb zhromažďuje, postupy ich používania a právne možnosti, ktoré používatelia majú v súvislosti so zhromažďovaním takýchto informácií.
1.2. Poskytovateľ služby - ako spracovateľ údajov - vyjadruje, že je viazaný právnym obsahom tohto oznámenia. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že všetky spracovanie a správa informácií spĺňa existujúce právne predpisy.
1.3. Poskytovateľ služieb spracováva všetky osobné informácie so súhlasom používateľov a podľa platných zákonov.
1.4. Používaním, sprístupnením alebo sťahovaním webovej stránky sa používateľ súhlasí so zberom a používaním svojich osobných údajov (ako je uvedené nižšie).
1.5. Zásady a postupy spracovania údajov poskytovateľa služieb sú v súlade s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, konkrétne so zákonom o ochrane údajov z roku 1998 (DPA) a so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679.
1.6. Poskytovateľ služieb spracúva osobné údaje výhradne, kým nedosiahne cieľ zhromažďovania a používania informácií. V rámci tohto procesu dodržiavajú všetky zákonné povinnosti.
1.7. Poskytovateľ služieb implementoval bezpečnostné pravidlá, pravidlá a technické opatrenia na ochranu a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sú pod ich kontrolou.
1.8. Pravidlá ochrany údajov a predpisy týkajúce sa postupov spracovania údajov poskytovateľa služieb sú priebežne aktualizované a prístupné na webových stránkach.
1.9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať súčasné upozornenie o ochrane osobných údajov. Informácie týkajúce sa tejto aktualizácie budú uverejnené na webových stránkach.

2. NÁZOV SPRACOVANIA ÚDAJOV
Senia G Ltd.
Kancelária 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Telefón: + 44 (0) 239 216 0700
Referenčné číslo na ochranu údajov: ZA186554

3. SPRACOVANIE DÁT NÁKUPOV
3.1. Cieľ spracovania údajov je dokončiť objednávku, doručenie a fakturáciu produktov objednaných na webových stránkach poskytovateľa služieb v súlade s existujúcimi zákonmi a záručnými povinnosťami.
3.2. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme a spracovávame:
       - tvoje meno
       - Vaša poštová / fakturačná adresa
       - vašu doručovaciu adresu (ak sa líši od adresy odoslania / fakturácie)
       - Vaša emailová adresa
       - vaše telefónne číslo
3.3. Právny základ spracovania údajov
       3.3.1. Zhromažďovanie a spracovanie údajov sa vykonáva podľa súhlasu používateľa a národných a európskych zákonov.
       3.3.2. Užívateľ dáva svoj súhlas - po prečítaní a prijatí súčasného oznámenia o ochrane osobných údajov - zakúpením produktu na webových stránkach.
3.4. Trvanie spracovania údajov
       3.4.1. Spracovanie osobných údajov, ktoré používateľ predložil prostredníctvom nákupu, začína s vlastným nákupom a trvá do konca záručnej lehoty. Záručná doba výrobkov na predaj na webových stránkach je 5-10 rokov, ktoré určuje výrobca. Na každom produkte sa zobrazuje záručná doba.
       3.4.2. Ustanovenia v rámci zákona 3.4.1 nijako neovplyvňujú zákonom stanovené povinnosti uchovávania údajov. V internetovom obchode prevádzkovanom poskytovateľom služieb sa faktúry vystavené na základe predložených objednávok zaznamenávajú a uchovávajú počas obdobia stanoveného zákonom (roky 6).
3.5. Zverejňovanie informácií o používateľovi a spracovaní údajov
       3.5.1. Vaše osobné údaje nezverejníme žiadnej inej strane okrem poskytovateľa služieb a ich vedeniu; a používať svoje údaje výlučne na účely uvedené v.
       3.5.2. online platba
       Online platba sa realizuje prostredníctvom online rozhrania vybraného používateľom. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že nevidí údaje o kreditnej karte a nemá k nim prístup; údaje sa zobrazia iba vo vnútri platobného rozhrania online vybraného používateľom.
       3.5.2.1. On-line platba sa uskutočňuje cez online rozhranie vybrané používateľom. Poskytovateľ servisu vyhlasuje, že nevidí a nemá prístup k údajom kreditnej karty; údaje sa zobrazia iba v rámci online platobného rozhrania vybraného používateľom
      3.5.2.2. Pri online platbe Užívateľ súhlasí s tým, že ich údaje spracované prostredníctvom nákupu budú odovzdané prevádzkovateľovi online platobného rozhrania. Cieľom prevodu je uznať transakcie, chrániť používateľov prostredníctvom monitorovania podvodov a dosiahnuť ciele určené spracovaním údajov poskytovateľa služieb.
      3.5.2.3. Naši zmluvní partneri na platbu online:
     - PayPal (Europe) S.à.rl a Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxembourg
     - Worldpay UK - budova Walbrook, 25 Walbrook, Londýn EC4N 8AF, UK
     3.5.3. Procesory osobných údajov
     3.5.3.1. Za účelom dokončenia objednávok a účtov môže Poskytovateľ služieb využívať spracovateľ dát (napr. Doručovacie služby). Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za postupy spracovania údajov týchto strán.
     3.5.3.2. Používané procesory údajov:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Nemecko
     - DHL International UK - Southern Hub, 1. blok, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, Spojené kráľovstvo
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Taliansko
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, Spojené kráľovstvo
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Taliansko
     - Všeobecné logistické systémy - Nemecko-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Nemecko
     - Netteszt Kft - 1037 Budapešť, Csillaghegyi út 19-21., Maďarsko
     - Parcelforce vo svete - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, UK
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Spojené kráľovstvo
     - TNT Express (UK) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, UK
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Budapešť, Maďarsko

4. SPRACOVANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ
4.1. Cieľ spracovania údajov je poskytnúť užívateľom požadované informácie pred zakúpením. Poskytovateľ služieb neposiela nevyžiadanú komunikáciu (napr. Reklamy, reklamné letáky) na svoju e-mailovú adresu.
4.2. Právny základ pre spracovanie údajov: Používateľ udeľuje svoj súhlas dobrovoľným predložením osobných údajov pri žiadosti o informácie alebo ponuku.
4.3. Spracované údaje zahŕňajú nasledujúce osobné údaje:
- tvoje meno
- Vaša emailová adresa
4.4. Trvanie zberu a spracovania údajov: Poskytovateľ služieb ukladá a spracúva osobné údaje zhromaždené počas žiadosti o informácie alebo ponuku na jeden rok.
4.5. Zverejňovanie informácií a spracovanie údajov: Poskytovateľ služieb nezverejní vaše osobné údaje žiadnej inej strane okrem poskytovateľa služieb a ich vedenie; a použije vaše údaje výlučne na účely určené v službe 4.1.

5. COOKIES
Poskytovateľ služieb môže používať súbory cookie na rozšírenie a prispôsobenie vašich skúseností s webovými stránkami. Súbory cookie poskytujú informácie týkajúce sa počítača používaného návštevníkom. Poskytovateľ služieb môže v prípade potreby používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií o počítači používateľa, aby pomohol zlepšiť webové stránky. Kde sa používajú, sú tieto súbory cookie stiahnuté do vášho počítača a uložené na pevnom disku počítača. Takéto informácie vás osobne neoznámia. Ide o štatistické údaje. Tieto štatistické údaje neidentifikujú akékoľvek osobné údaje. Nepožadujeme, aby ste súbory cookie akceptovali a cookies môžete kedykoľvek zakázať. Ak chcete zakázať súbory cookie, postupujte podľa pokynov vo vašom webovom prehliadači.

6. GOOGLE
6.1. Poskytovateľ služieb používa službu Google Analytics, Remarketing Google, sledovanie konverzií v službe AdWords na meranie počtu návštevníkov a správania návštevníkov (ako dlho strácajú na webových stránkach, či už sú to noví alebo opakovaní návštevníci, na ktoré stránky kliknú), efektívnosť inzercie a prenos štatistické analýzy.
6.2. Používaním webovej stránky používateľ súhlasí s tým, že programy uvedené pod položkou 6.1 môžu umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia a akceptujú, že poskytovateľ služieb sleduje správanie používateľa a využíva iné služby poskytované programami.
6.3. Programy uvedené pod položkou 6,1 nezhromažďujú osobné údaje a nemôžu identifikovať používateľov.
6.4. Ďalšie informácie o spracovaní údajov Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Používateľ má právo zakázať zhromažďovanie a ukladanie údajov o súboroch cookie kedykoľvek na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Poskytovateľ služieb môže na facebook.com zdieľať určitý obsah, produkty, propagácie webovej stránky alebo samotnú webovú stránku.
7.2. Poskytovateľ služieb poskytuje informácie požadované používateľmi cez facebook.com, ale nezhromažďujú používateľské dáta. Keďže spracovávanie údajov sa vykonáva na facebook.com, trvanie spracovania, opravy a vymazávania údajov podlieha predpisom o ochrane súkromia v sociálnych médiách. Ochrana osobných údajov Facebooku je k dispozícii na adrese http://www.facebook.com/about/privacy a
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Poskytovateľ služieb neposkytne vaše osobné informácie žiadnej inej strane, s výnimkou prípadov, keď sú zo zákona povinné zverejniť vaše osobné informácie. Poskytovateľ služieb sa zrieka zodpovednosti za následky takéhoto zverejnenia.

9. BEZPEČNOSŤ DÁT
Poskytovateľ servisu vyhlasuje, že implementoval bezpečnostné pravidlá, pravidlá a technické opatrenia na ochranu a ochranu osobne identifikovateľných informácií pod ich kontrolou pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou, nezákonným zničením alebo náhodnou stratou. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným identifikačným informáciám používateľa a sú s nimi spojené, sú povinní rešpektovať dôvernosť informácií.

10. PRÁVA UŽÍVATEĽA
10.1. Právo byť informovaný
Užívateľ má právo byť kedykoľvek informovaný o svojich osobných údajoch ao všetkých súvisiacich informáciách spracovávaných Poskytovateľom služieb. Na žiadosť používateľa je poskytovateľ služieb povinný poskytnúť informácie o údajoch súvisiacich s používateľom, o cieľoch spracovania údajov, právnych dôvodoch, trvaní a o koho a s akým účelom sú údaje uvoľnené. Užívateľ je povinný požadované informácie poskytnúť písomne ​​v priebehu 30 dní od ich odoslania.
10.2. Právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania
         10.2.1. Používateľ má právo na opravu alebo vymazanie chybne zaznamenaných údajov kedykoľvek. Poskytovateľ servisu po odoslaní žiadosti vymaže údaje v pracovných dňoch 15. Vymazanie sa nevzťahuje na spracovanie údajov upravené zákonom (napr. GAAP), ktoré uchováva poskytovateľ služieb do dátumu stanoveného predpismi.
        10.2.2. Používateľ môže tiež požiadať o obmedzenie svojich údajov. Poskytovateľ služieb obmedzuje osobné údaje na žiadosť používateľa alebo ak vymazanie porušuje zákonné záujmy používateľa podľa dostupných informácií. Osobné údaje obmedzené vyššie uvedeným spôsobom môžu byť spracované dovtedy, kým cieľ spracovania údajov, ktorý obmedzuje vymazanie, stále existuje.
        10.2.3. Poskytovateľ služieb oznámi používateľovi a používateľom, ktorým boli tieto údaje uvoľnené, na spracovanie ohľadom opravy, vymazania alebo obmedzenia. Oznámenie sa môže upustiť, ak neporušuje zákonný záujem používateľa s ohľadom na cieľ spracovania údajov.
        10.2.4. V prípade, že Poskytovateľ služieb nedodrží požiadavku na opravu, vymazanie alebo obmedzenie, musí písomne ​​uvoľniť faktické a právne argumenty na odmietnutie opravy, vymazania alebo obmedzenia v priebehu 15 dní od doručenia žiadosti.
10.3. Právo na námietku
Používateľ má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Užívateľ je povinný vybaviť námietku, rozhodnúť o jej platnosti a oznámiť žiadateľovi čo najskôr, ale nie dlhšie ako 15 dní po jeho odoslaní.
10.4. Právo na prenosnosť údajov
Používateľ má právo požadovať od poskytovateľa služieb, aby mu poskytol kópiu osobných údajov, ktoré predtým poskytli. Údaje musia byť poskytnuté v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte v priebehu 30 dní od predloženia.

10.5. Poskytovateľ služieb uverejňuje informácie týkajúce sa spracovania údajov len vtedy, ak používateľ poskytne dostatočné dôkazy o ich totožnosti.

11. PRÁVNE PRESADZOVANIE
11.1. Užívateľ môže podať sťažnosť na nižšie uvedenej adrese v prípade, že sa domnieva, že jeho osobné údaje boli zneužité alebo poskytovateľ služieb neudelil svoju žiadosť.

Senia G Ltd.
Kancelária 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Kancelária informačného komisára (ICO).
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.
Linka pomoci: 0303 123 1113 (zo zahraničia: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje práva na súde v prípade, že Poskytovateľ servisu porušil právne predpisy týkajúce sa spracovania údajov alebo ich žiadosť neudelil.

Oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 22. mája 2018.

Chceli by ste kúpiť viac než 4 radiátory? Dáme vám zľavu.

Prosím, napíšte nám nasledujúce informácie:

- Názov radiátorov

- Rozmery

- Colours

Dávame vám špeciálne ceny v 24 hodín. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Ak máte akékoľvek technické otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás e-mailom v akomkoľvek európskom jazyku:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.
 
 Ak nás budete kontaktovať, prosím použite podporované jazyky:
 

Angličtina:

+ 44 2392160700 (Spojené kráľovstvo) https://design-radiator.co.uk
+353 1 254 2640 (Írsko)
+357 96616844 (Cyprus)
Pondelok - piatok 09: 00 16-: 00

Nemec:

+ 49 1765 7627611, 
Pondelok - piatok 09: 00 16-: 00
https://design-radiatoren.de

Francúzsky:

+33 6 3145 5711 +32 4773 09361 (Belgicko)
Pondelok - piatok 09: 00 16-: 00
https://radiateur-magasin.fr

Španielčina:

+ 34 607147902
Pondelok - piatok 14: 00 18-: 00
https://radiadores-diseno.es/

Švédskej:

+46 761 777097 XNUMX
Pondelok - piatok 9: 00 17-: 00
https://design-radiator.se

Maďarský:

+ 36 30 525 5005
Pondelok - piatok 9: 00 17-: 00
https://design-radiator.hu

Rumunský:

+40 755 253 508
Pondelok - piatok 10: 00 18-: 00
https://calorifere-moderne.ro/

Chorvátsky / srbský

+385 977070027 / +381 621124127
Pondelok - piatok 10: 00 18-: 00
https://radijatori.hr/

Upozorňujeme, že v dôsledku pozastavenia výroby niekoľkých tovární v auguste sa dodacia lehota pre rad modelov predĺži. Pre viac informácií o dodacích lehotách nás prosím kontaktujte pred zadaním objednávky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Adresy:

Senia Group
Theresienstrasse 9.
90403 Norimberg
Nemecko
+49 176 576 27611

Senia Group
69 Esker Wood Drive
K78 PX45 Lucan
Írsko
+353 1 254 2640

Senia Group
La Dorbelais
56430 Concoret
Francúzsko
+33 6 3145 5711

Senia Group
Kancelária 5, The Round House, Dormans Park Road
East Grinstead / West Sussex
RH19 2SK
Spojené kráľovstvo
+ 44 2392160700

Senia Group
Hermanos Galan Casero 19
29640 Fuengirola / Malaga
španielsko
+ 34 603355663

Senia Group
Linnégatan 61
216 41 Limhamn / Malmö
Švédsko
+46 76 17 77 097

Senia Group
1 ulica Mykinon
1065 Nikózia
cyprus
+ 357 96616844

Senia Group
Pozsonyi út 53-55
1137 Budapešť
Hungary
+36 30 525 5005

 

 Senia Group kicsi

w-

z GB         z DE          z FR    

Angličtina          deutsch         français    

 

1. Použitie "THE-RADIATORS.COM"
1.1 Táto stránka obsahuje informácie o podmienkach a spôsobe nákupov od Senia Group Ltd, obchodovanie ako the-radiators.com (Číslo spoločnosti: 9927154. DPH: 256 6136 94). Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup akéhokoľvek tovaru / výrobkov od spoločnosti the-radiators.com, Vstupom na naše webové stránky a / alebo zadanie objednávky súhlasíte, že budete viazaní všetkými podmienkami a zásady uvedené nižšie alebo v rámci webovej stránky. Nič v týchto podmienkach ovplyvňuje vaše práva ako spotrebiteľa. tieto podmienky prečítajte si prosím pred uvedením vašej objednávky s starostlivo the-radiators.com.
1.2 The-radiators.comNa základe vlastného uváženia, môže zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť tieto podmienky kedykoľvek, a preto je dôležité si prečítať tieto zakaždým, keď urobíte objednávku.

2. ZMLUVA a platobné podmienky
2.1 Po odoslaní objednávky obdržíte automatický e-mail, ktorý potvrdzuje, že bola prijatá objednávka a ste urobili platbu však doteraz uzavrieť kúpnu zmluvu tým, že prijíma túto ponuku na kúpu. Všetky objednávky sa riadi týmito Podmienkami.
2.2 Objednávky prostredníctvom webovej stránky predstavujú ponuku ku kúpe produktu. Pripúšťa sa pri každom výrobku, keď vám zašleme druhý e-mail v 3 pracovných dní potvrdiť, že bol prijatý poradí. Naše prijatie vašej objednávky prináša do existencie právne záväznú zmluvu medzi nami. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akýkoľvek príkaz z akéhokoľvek dôvodu.
2.3 Ceny, ktoré sa majú zaplatiť za tovar, ktorý si objednáte, sú uvedené na našej webovej stránke. Všetky ceny sú v eurách bez DPH. (internetová cena)
2.4 budeme účtovať váš účet pre platbu po obdržaní objednávky. the-radiators.com nemôže prijať objednávku, kým nie je prijatá platba v plnej výške pre všetky produkty a všetkých súvisiacich poplatkov za doručenie.
2.5 Aj keď sa snažíme, aby zabezpečili, že všetky ceny na našich stránkach sú presné, môže dôjsť k chybám. Všade tam, kde to nie je možné prijímať objednávky na nákup tovaru špecifikácie a popisu za cenu uvedenú, budeme vás informovať e-mailom a dá vám možnosť nákupu tovaru v správnom cenu uvedenú v e-mailu alebo jej zrušenie. Ak zrušíte Vašu objednávku a ste už zaplatili, budete dostávať náhradu.

3. DELIVERY a vráti
3.1 Všetky harmonogramy doručenia a poplatky sú zreteľne zobrazené v popise produktu alebo v bode ponuky „Nákup a dodanie“.
dodávka 3.2 norma je pre všetkých Európska únia (EÚ) adries k dispozícii.
3.3 Budeme dodávať tovar na adresu zadáte k dodaniu v objednávke. Je dôležité, aby táto adresa je presné. Všetky zmeny doručovaný po tom, čo vaše objednávka bola spracovaná pre odoslanie môže mať za následok dodatočné administratívne náklady.
3.4 Ak Vaša objednávka bude obsahovať zmes produktov s rôznou dodacou lehotou, najdlhšia dodacia lehota bude vzťahovať na celej zákazky.
3.5 Konkrétne dodacie lehoty nemôže byť poskytnutá. Dodávka je v pracovných dňoch Po-Pia 8am na 5pm. To sa potvrdí the-radiators.com, Dodávka je len na ulici brány. Z dôvodu poistných smerníc nie sú vodiči - ktorí dodávajú sami - povolené nosiť radiátor (y) ďalej. Musíte zabezpečiť dostatok ľudí, ktorí sú k dispozícii na doručovaciu adresu na prenášanie radiátora (ov). Keďže vodiči nie sú poistení, aby vzali svoje vozidlá na cesty iné, ako sú verejné diaľnice, dodávky sa uskutočnia iba v najbližšom dostupnom bode. Informujte nás o akýchkoľvek nezvyčajných okolnostiach týkajúcich sa prístupu k vašej dodacej adrese.
3.6 Ak bol dohodnutý dátum doručenia, uistite sa, že vy alebo váš schválený agent máte na svojej adrese k dispozícii na prijatie doručenia. Ak príde náš dodávateľský agent a nikoho nie je k dispozícii na prijatie doručenia, bohužiaľ vznikne druhý dodací poplatok, alebo budete musieť vyzdvihnúť tovar na adrese poskytnutej dodávateľskou spoločnosťou.
3.7 Pred podpisom tovaru sa uistite, že všetky výrobky boli starostlivo skontrolované na prípadné poškodenie kuriérom. Ak spozorujete nejaké malé škody na obale, prosím ho nevyhnutne zaregistrujte na dodacom liste (podrobne popíšte poškodenie). Vyfotografujte fotografie a uchovávajte tiež balenie. V nepravdepodobnom prípade poškodenia vráťte poškodený tovar.
3.8 Vždy skontrolujte svoj produkt do 24 hodín od ich prijatia. Ak sa zistí, že výrobok musí byť poškodený alebo niečo chýba okamžite a rozhodne nás upozorníte do 24 hodín po pôrode. V opačnom prípade nás upozorniť do 24 hodín akejkoľvek nezrovnalosti, poškodením alebo poštou môže znehodnotiť všetky nároky.
3.9 Prosím, neinštalujte žiadny tovar, ktorý sa zdajú poškodené. Ak nainštalujete tovar, ste za to, že ich prijala.
3.10 Tie sa neodporúča objednať inštalatéra alebo dodávateľa, pokiaľ nebudú vaša tovar dorazil a boli skontrolované. The-radiators.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek inštalačné alebo dodávateľ náklady, následné škody alebo náhradu v žiadnom prípade.
3.11 The-radiators.com vynaloží všetko úsilie dodávať tovar na dátum, alebo do termínov citovaných, ale také dáta sú iba orientačné a the-radiators.com nenesie žiadnu zodpovednosť v žiadnom prípade kvôli oneskoreniu dodávky, ktoré sú mimo našu kontrolu.

4. ZRUŠENIE A ZMENY
4.1 Radiátory dodávané the-radiators.com sú vyrábané individuálne, na mieru podľa špecifikácií veľkosť a farbu zákazníka. Preto nemožno zrušiť zvláštne šité na mieru poradí. Upozorňujeme, že vaše právo na vrátenie tovaru zákonom stanovené neplatí v tejto zmluve, kde sa tovar nachádza neštátne bežne skladom a sú vyrábané pre vás a na mieru podľa vašich požiadaviek.
Farby 4.2 sa môžu mierne líšiť od farieb na obrazovke počítača alebo mobilného zariadenia v dôsledku nastavení rozdielového monitora. Objednávky na produkty vyrobené na objednávku vrátane farieb RAL Classic raz potvrdené the-radiators.com nemôže byť zrušený.
4.3 The-radiators.com si vyhradzuje právo zrušiť medzi nami zmluvu - aj keď sme vám zaslali e-mail s potvrdením objednávky - ak:
- Nebudeme dodávať do vašej oblasti; alebo
- Jeden alebo viac tovar objednaný bol uvedený v nesprávnej ceny v dôsledku tlačovej chyby alebo chyby v informáciách o cenovej nami získaných od našich výrobcov; alebo
- Výrobca je schopný dodať objednaný chladič z dôvodu technických alebo iných dôvodov.
4.4 Ak budeme zrušiť svoju zmluvu the-radiators.com Vás bude informovať prostredníctvom e-mailu a bude znovu kredit na svoj účet Každá suma odpočítaná od nás z vašej kreditnej karty čo najskôr, ale v každom prípade do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
4.5 Máte právo na zmenu vášho šité na mieru objednávku do 3 dní. Budete musieť nás informovať e-mailom, ak chcete zmeniť svoj kontrakt.
4.6 The-radiators.com vás upozorní v e-mailu o prijatí pozmeneného zmluvy a o každom novom stave (napríklad cena, náklady na dopravu alebo uzávierka). Máte právo odmietnuť zmenené podmienky, v takom prípade bude pôvodná zákazka / objednávka prijaté späť lehota na zásielku, však môže zmeniť.
4.7 môžete zmeniť svoju objednávku týkajúce sa veľkosti, farby, orientácie a príslušenstvo radiátora. Môžete zmeniť druh paliva u niektorých modelov chladiča. Model a materiál chladiča nemôže byť zmenené.
4.8 chcete zmeniť svoju objednávku, možno zistíte, že sú zmeny vo vašom dodacej lehote a / alebo za cenu, že budete platiť za položku. Vám bude účtované na deň, kedy ste zmenu poradia predajnú cenu. V prípade, že zmena má za následok nižšiu predajnú cenu, the-radiators.com vám vráti rozdiel vo 30 dni.

5. ZÁRUKA
5.1 Všetky vykurovacie telesá zakúpená od the-radiators.com sú kryté zárukou výrobcu. Nájdete záručnej lehoty v popise výrobku.
5.2 V prípade chybného výrobku the-radiators.com oznámi výrobca tohto problému. Výrobca je zodpovedný za opravu chybného produktu alebo poskytovanie bezplatne náhradu počas záručnej doby. To bude určené podľa uváženia výrobcu s ohľadom ako bude konať.
5.3 Vadný výrobok bude dodaný z vášho domova výrobcovi the-radiators.com, Musíte zabezpečiť, aby bol chybný výrobok odobratý z vykurovacieho systému a steny, je bezpečne zabalený na prepravu a je nainštalovaný opravený alebo náhradný výrobok. The-radiators.com zodpovedá iba za dodávku chybného produktu výrobcovi a dodanie opraveného alebo náhradného výrobku späť do vášho domova.
5.4 Po vypršaní záručná doba celého produktu, záručná doba opravených častí skončí v rovnakom čase. To isté platí pre plne nahradiť tiež.
5.5 Záruka je platná a vymáhateľná len v prípade, že problém nastane v priebehu záručnej doby je hlásená okamžite, alebo v primeranej lehote po zistení závady či výpadku e-mailom na the-radiators.com.
5.6 všetky záručné podmienky budú zrušené, ak vy alebo tretia strana zabezpečí opravu alebo úpravy bez písomného súhlasu výrobcu.
5.7 Táto záruka výslovne vylučuje chyby spôsobené mechanickým poškodením, živelných pohrôm, zneužitie, doprava a skladovanie škody, zanedbávanie, zmene, úprave, nesprávnej inštalácie, chemicky agresívne prostredie a znečistenie akýmikoľvek nevhodných kvapalín alebo iných prvkov. Záruka sa tiež nevzťahuje spotrebný materiál (napr tesnenia) škody spôsobené tým, že používa neštandardné vykurovacieho média (napr používa voda) za škody systému, kalov a korózia spôsobené nesprávnym čistením a údržbou.
5.8 V prípade sťažností na tepelnom výkone budete musieť poskytnúť vhodných podmienok (požadované kontrolné agentúry) kontroly na mieste.
5.9 The-radiators.com odmieta akúkoľvek zodpovednosť za náklady na opravy, revízie vina nákladov a následnú stratu alebo náhradu vzniknutých neoprávnenou demontážou systému.
5.10 Ak je akýkoľvek platný nárok v súvislosti so žiadnym z tovarov, ktoré je založené na akejkoľvek závady v kvalite alebo stave tovaru alebo jeho nesplnení špecifikácii (iné ako v súvislosti s zákazku špecifikácia) oznámené the-radiators.com v súlade s týmito podmienkami dodania, the-radiators.com je oprávnený nahradiť tovar (alebo príslušnú časť) bezplatne alebo na základe vlastného uváženia Vám vráti cenu tovaru (alebo primeranú časť ceny), ale nebudeme mať voči Vám žiadnu ďalšiu zodpovednosť ,

6. ZODPOVEDNOSŤ
6.1 Bezpečnostné upozornenie uvedené v dodatku k zmluvným podmienkam tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvných podmienok. Pri nákupe akceptujúte Zmluvné podmienky a potvrdzujete, že ste si vedomí pravidiel definovaných v Bezpečnostnom upozornení a akceptujete, že konáte v súlade. Spoločnosť Senia G Ltd sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za zranenia alebo materiálnu škodu spôsobenú nedodržaním predpisov.
6.2 Obe strany musia byť zodpovedné na základe tejto zmluvy za straty, ktoré sú logicky predvídateľným dôsledkom príslušného porušenie zmluvy iba. Žiadna zo strán bude mať žiadnu zodpovednosť voči druhej strane pre tvrdenia o ušlý zisk.
6.3 Nebudeme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžete utrpieť v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy z našej strany, vrátane, ale nie výhradne, následných strát na vás a / alebo straty alebo poškodenia majetku tretích osôb , V každom prípade je naša zodpovednosť voči vám vyplývajúce priamo z našej nedbalosti nepresiahne hodnotu faktúry tovaru.
6.4 Je potrebné rešpektovať a dodržiavať všetky platné predpisy a právne predpisy, vrátane získania všetkých potrebných zvyky, dovoz alebo iné povolenie na nákupe tovaru z nášho webu. Na dovoz alebo vývoz niektorých našich výrobkov pre vás môže byť zakázané na niektorých vnútroštátnych právnych predpisov. My nekonáme reprezentácie a neprijíma žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k vývozu alebo dovozu tovaru, ktorý kupujete.
6.5 Upozorňujeme, že je nutné dodržiavať všetky platné predpisy a právne predpisy a prípadne ste zodpovední za zabezpečenie všetkého, čo len vhodne kvalifikovaní remeselníci sú zapojené inštalovať tovar zakúpený z našich stránok. The-radiators.com nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dôvodu nedbalého alebo neschopné inštaláciu alebo akékoľvek následné škody alebo zranenia spôsobil inštaláciu poškodených radiátorov.

 

PRÍLOHA

OZNÁMENIE O BEZPEČNOSTI

Aby sa zabránilo nehodám, aby sa na týchto bezpečnostných predpisov:
Inštalácia a údržba vykurovacích telies
• Všetky radiátory musia byť inštalované a udržiavané certifikovaným odborníkom, ktorý poskytuje legálnu záruku za vykonanú prácu.
• Radiátory musia byť inštalované výhradne certifikovanými príslušenstvami dodanými výrobcom.
• Radiátor musí byť pevne pripevnený k stene; pretože radiátory sú veľmi ťažké, odtrhnuté od steny, môžu spôsobiť rozsiahle škody a vážne zraniť ľudí v okolí.
• Radiátory možno upevniť na steny, ktoré môžu nosiť svoju hmotnosť. Príliš tenké a stenové steny musia byť pred inštaláciou vystužené odborníkom.
• Používajte vykurovacie telesá prísne podľa ich účelu.
• držiaky chladiča sú navrhnuté tak, aby bezpečne prenášali hmotnosť chladiča; z tohto dôvodu nikdy nedávajte na ňu žiadnu ďalšiu váhu, pridržujte sa na ňom, ani sa naň nehýbte, ani na chvíľu nesedzte.
• Radiátor nesmie byť umiestnený za nábytok alebo pod iným prekážkam pre cirkuláciu vzduchu.
• Radiátor môže byť poškodený mechanickou silou spôsobenou tvrdými predmetmi, preto sa tomu vyhýbajte všetkými prostriedkami.
• Ak zistíte akékoľvek poškodenie, zlomeniny atď. Na radiátore, okamžite ho vypnite alebo vypnite vykurovanie. V prípade elektrických a hybridných radiátorov odpojte zariadenie od elektrickej siete.
HOT RADIÁTORY VODY
• Chybné alebo poškodené radiátory môžu vytekať horúcu vodu, čo môže spôsobiť vážne poranenia. Ak nemôžete počkať, kým sa ochladí, nedotýkajte sa horúceho radiátora s maximálnou starostlivosťou.
ELEKTRICKÉ A HYBRICKÉ RADIÁTORY
• Elektrické a hybridné radiátory musia byť vybavené rovnakou opatrnosťou a bezpečnostnými opatreniami ako všetky ostatné elektrické spotrebiče.
• Udržujte elektrický kábel neporušený. Kordy sa nesmú dostať do kontaktu s horúcim radiátorom.
• Elektrické / hybridné radiátory v miestnostiach s tečúcou vodou môžu byť inštalované iba v oblastiach určených podľa IP kódu dodávaného s každým elektrickým / hybridným radiátorom. Výkresy zón IP sa nachádzajú aj pri týchto modeloch. (Kódex IP, Medzinárodné ochranné označenie, IEC štandard 60529, niekedy interpretovaný ako ochranná značka Ingress, klasifikuje a vyhodnocuje stupeň ochrany pred vniknutím (časti tela, ako sú ruky a prsty), prach, náhodný kontakt a vodu mechanickými krytmi a elektrické kryty.)
Sklenené a zrkadlové RADIÁTOROV
• Napriek tomu, že tvrdené sklo, ktoré sa používa na sklárske a zrkadlové radiátory, je mnohokrát silnejšie ako plavené sklo a spĺňa normy EÚ, zdá sa, že nie je nerozbitné, a preto je potrebné opatrnosť (napriek tomu, že pri rozbití sa zvyčajne rozbije malé fragmenty, u ktorých je menej pravdepodobné, že spôsobia vážne zranenie).
• Nedovoľte, aby mechanická sila spôsobená tvrdými a ostrými predmetmi poškodila povrch skla / zrkadla.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
• Ak nie je nastavená nízka teplota vykurovania, uistite sa, že deti sú v blízkosti radiátora. Keďže povrch tela dieťaťa je väčší ako dospelý a jeho koža je značne tenšia, horúci radiátor alebo horúca voda unikajúca z poškodeného radiátora môže spôsobiť vážnejšie poranenie.
• Niektoré modely chladiča majú ostré hrany, ktoré môžu spôsobiť aj zranenia deťom. Z tohto dôvodu, ak žijete s deťmi alebo máte deti nekontrolované, nainštalujte len radiátory so zaoblenými hranami.
• Držte deti mimo kábla elektrického / hybridného chladiča. Najlepším riešením sú drôty skryté v stene alebo použitie krytu šnúry.

Prosím KONTAKTUJTE NÁS Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok alebo ak máte nejaké pripomienky či sťažnosti na alebo o našich webových stránkach.

otvoriť v Vo formáte PDF

z GB             z DE

 Angličtina            deutsch

Aby sa zabránilo nehodám, aby sa na týchto bezpečnostných predpisov:

Inštalácia a údržba vykurovacích telies
• Všetky radiátory musia byť inštalované a udržiavané certifikovaným odborníkom, ktorý poskytuje legálnu záruku za vykonanú prácu.
• Radiátory musia byť inštalované výhradne certifikovanými príslušenstvami dodanými výrobcom.
• Radiátor musí byť pevne pripevnený k stene; pretože radiátory sú veľmi ťažké, odtrhnuté od steny, môžu spôsobiť rozsiahle škody a vážne zraniť ľudí v okolí.
• Radiátory možno upevniť na steny, ktoré môžu nosiť svoju hmotnosť. Príliš tenké a stenové steny musia byť pred inštaláciou vystužené odborníkom.
• Používajte vykurovacie telesá prísne podľa ich účelu.
• držiaky chladiča sú navrhnuté tak, aby bezpečne prenášali hmotnosť chladiča; z tohto dôvodu nikdy nedávajte na ňu žiadnu ďalšiu váhu, pridržujte sa na ňom, ani sa naň nehýbte, ani na chvíľu nesedzte.
• Radiátor nesmie byť umiestnený za nábytok alebo pod iným prekážkam pre cirkuláciu vzduchu.
• Radiátor môže byť poškodený mechanickou silou spôsobenou tvrdými predmetmi, preto sa tomu vyhýbajte všetkými prostriedkami.
• Ak na radiátore spozorujete akékoľvek poškodenie, zlomeninu atď., Okamžite ho vypnite alebo vypnite kúrenie. V prípade elektrických a dvojpalivových radiátorov odpojte zariadenie od elektrickej energie.

HOT RADIÁTORY VODY
• Chybné alebo poškodené radiátory môžu vytekať horúcu vodu, čo môže spôsobiť vážne poranenia. Ak nemôžete počkať, kým sa ochladí, nedotýkajte sa horúceho radiátora s maximálnou starostlivosťou.

ELEKTRICKÉ A dvojité palivo RADIÁTOROV
• S elektrickými a dvojpalivovými radiátormi sa musí zaobchádzať s rovnakou opatrnosťou a bezpečnostnými opatreniami ako s akýmikoľvek inými domácimi elektrickými spotrebičmi.
• Udržujte elektrický kábel neporušený. Kordy sa nesmú dostať do kontaktu s horúcim radiátorom.
• Elektrické / dvojpalivové radiátory v miestnostiach s tečúcou vodou môžu byť inštalované iba v priestoroch určených podľa IP kódu dodávaného s každým elektrickým / dvojpalivovým radiátorom. Výkres zón IP možno nájsť aj u týchto modelov. (The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, klasifikuje a hodnotí stupeň ochrany poskytovanej pred vniknutím (časti tela, ako sú ruky a prsty), prachom, náhodným kontaktom a vodou mechanickými krytmi. a elektrické kryty.)

 safetypicture

Zóna1 - Nie je možné inštalovať elektrické radiátory s termostatom alebo s vypínačom!

Zóna2 - Elektrické vykurovacie telesá je možné inštalovať s ochranou IPX4.

Sklenené a zrkadlové RADIÁTOROV
• Aj keď je tvrdené sklo, ktoré sa používa na sklenené a zrkadlové radiátory, mnohokrát silnejšie ako plavené sklo a je v súlade s normami EÚ, zjavne nie je nerozbitné, preto ho treba opatrne (napriek tomu, že pri rozbití zvyčajne praskne malé úlomky, u ktorých je menšia pravdepodobnosť vážneho zranenia.).
• Nedovoľte, aby mechanická sila spôsobená tvrdými a ostrými predmetmi poškodila povrch skla / zrkadla.

BEZPEČNOSŤ DETÍ
• Ak nie je nastavená nízka teplota vykurovania, uistite sa, že deti sú v blízkosti radiátora. Keďže povrch tela dieťaťa je väčší ako dospelý a jeho koža je značne tenšia, horúci radiátor alebo horúca voda unikajúca z poškodeného radiátora môže spôsobiť vážnejšie poranenie.
• Niektoré modely chladiča majú ostré hrany, ktoré môžu spôsobiť aj zranenia deťom. Z tohto dôvodu, ak žijete s deťmi alebo máte deti nekontrolované, nainštalujte len radiátory so zaoblenými hranami.
• Udržujte deti mimo dosahu kábla elektrického / dvojpalivového chladiča. Najlepším riešením sú drôty ukryté v stene alebo použitie krytu kábla.

▪ Všetky ceny na našej webovej stránke sú v eurách bez DPH. (internetová cena)

▪ Platba: bankovým prevodom, kreditnej alebo debetnej karty prostredníctvom nášho platobného sprostredkovateľa (PayPal). Všetky transakcie sú zašifrované cez SSL a sú v dôsledku 100% bezpečné.

▪ Údaje o platbe vrátane čísiel kreditných kariet sú dodávané priamo na PayPal. Nechceme prijímať takéto informácie.

▪ Nikdy nebudeme žiadať o údaje o kreditnej karte, a žiadame, že by ste nemali odhaliť im žiadnym spôsobom www.the-radiators.com.

Dodávame:  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Gibraltár, Hungary, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, španielsko, ŠvédskoBosna a Hercegovina, Macedónsko, Nórsko, San Marino, Srbsko, Švajčiarsko, Ukraina.

▪ ŠTANDARDNÉ poplatky za dodanie „A“: 0 € (Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko)

▪ ŠTANDARDNÉ poplatky za dodanie „B“: 29 € (Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Monako, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Španielsko) - Bezplatné doručenie pri objednávkach nad 2000 XNUMX €!

▪ ŠTANDARDNÉ poplatky za doručenie „C“: 59 € (Cyprus, Gibraltár, Fínsko, Malta) - Doprava zdarma pri objednávkach nad 2000 XNUMX €!

▪ ŠTANDARDNÉ poplatky za doručenie „D“: 100 € (Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina)

Ostatné krajiny: kontaktujte nás na e-maile: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Spojené kráľovstvo TUNemecko a Rakúsko TU, Francúzsku a Belgicku TU

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Senia Group kicsi

 RAL CLASSIC farieb grafu:

Ral Classic Colours M

otvoriť v Vo formáte PDF

RAL CLASSIC Drobné farebná schéma:

ral klasický malých farebných M otvoriť v Vo formáte PDF

Kameň radiátory 'vzorkovník farieb:

kamenné farby M

 otvoriť v Vo formáte PDF

 Liatina špeciálne farebných odtieňov:

liatinové farby M

 otvoriť v Vo formáte PDF

 SKLENENÁ vzorkovnica farieb iba pre modely Dream & Dream Bath:

sen radiátory sklenené farby M

 

Druhy dreva (len pre modely Monsoon):

druhy dreva graf M

 otvoriť v Vo formáte PDF

 

Môžete si vybrať farbu chladiča od 200 RAL klasických farbách. Ponúkame Vám červená, čierna radiátor chladič, radiátor krém, béžová radiátor, biela, šedá chladič radiátor, ružová, žltá chladič radiátor, zelená, modrá chladič radiátor, oranžová radiátor bez príplatku.