KONTAKT 

DE   FR   AT   ES   HR   SE   NL   RO   HU   UK

en

Design-radiator02

Ochrana osobných údajov

1. ÚVOD
1.1. Senia G Ltd. (ďalej len: poskytovateľ služieb) prevádzkuje svoj internetový obchod na webovej stránke the-radiators.com (ďalej len „webová stránka“). Poskytovateľ služieb týmto dokumentom informuje používateľa o podmienkach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov zverejňuje typy informácií, ktoré poskytovateľ služieb zhromažďuje, postupy ich používania a právne možnosti, ktoré používatelia majú v súvislosti so zhromažďovaním takýchto informácií.
1.2. Poskytovateľ služby - ako spracovateľ údajov - vyjadruje, že je viazaný právnym obsahom tohto oznámenia. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že všetky spracovanie a správa informácií spĺňa existujúce právne predpisy.
1.3. Poskytovateľ služieb spracováva všetky osobné informácie so súhlasom používateľov a podľa platných zákonov.
1.4. Používaním, sprístupnením alebo sťahovaním webovej stránky sa používateľ súhlasí so zberom a používaním svojich osobných údajov (ako je uvedené nižšie).
1.5. Zásady a postupy spracovania údajov poskytovateľa služieb sú v súlade s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, konkrétne so zákonom o ochrane údajov z roku 1998 (DPA) a so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679.
1.6. Poskytovateľ služieb spracúva osobné údaje výhradne, kým nedosiahne cieľ zhromažďovania a používania informácií. V rámci tohto procesu dodržiavajú všetky zákonné povinnosti.
1.7. Poskytovateľ služieb implementoval bezpečnostné pravidlá, pravidlá a technické opatrenia na ochranu a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sú pod ich kontrolou.
1.8. Pravidlá ochrany údajov a predpisy týkajúce sa postupov spracovania údajov poskytovateľa služieb sú priebežne aktualizované a prístupné na webových stránkach.
1.9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať súčasné upozornenie o ochrane osobných údajov. Informácie týkajúce sa tejto aktualizácie budú uverejnené na webových stránkach.

2. NÁZOV SPRACOVANIA ÚDAJOV
Senia G Ltd.
Kancelária 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
Telefón: + 44 (0) 239 216 0700
Referenčné číslo na ochranu údajov: ZA186554

3. SPRACOVANIE DÁT NÁKUPOV
3.1. Cieľ spracovania údajov je dokončiť objednávku, doručenie a fakturáciu produktov objednaných na webových stránkach poskytovateľa služieb v súlade s existujúcimi zákonmi a záručnými povinnosťami.
3.2. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme a spracovávame:
       - tvoje meno
       - Vaša poštová / fakturačná adresa
       - vašu doručovaciu adresu (ak sa líši od adresy odoslania / fakturácie)
       - Vaša emailová adresa
       - vaše telefónne číslo
3.3. Právny základ spracovania údajov
       3.3.1. Zhromažďovanie a spracovanie údajov sa vykonáva podľa súhlasu používateľa a národných a európskych zákonov.
       3.3.2. Užívateľ dáva svoj súhlas - po prečítaní a prijatí súčasného oznámenia o ochrane osobných údajov - zakúpením produktu na webových stránkach.
3.4. Trvanie spracovania údajov
       3.4.1. Spracovanie osobných údajov, ktoré používateľ predložil prostredníctvom nákupu, začína s vlastným nákupom a trvá do konca záručnej lehoty. Záručná doba výrobkov na predaj na webových stránkach je 5-10 rokov, ktoré určuje výrobca. Na každom produkte sa zobrazuje záručná doba.
       3.4.2. Ustanovenia v rámci zákona 3.4.1 nijako neovplyvňujú zákonom stanovené povinnosti uchovávania údajov. V internetovom obchode prevádzkovanom poskytovateľom služieb sa faktúry vystavené na základe predložených objednávok zaznamenávajú a uchovávajú počas obdobia stanoveného zákonom (roky 6).
3.5. Zverejňovanie informácií o používateľovi a spracovaní údajov
       3.5.1. Vaše osobné údaje nezverejníme žiadnej inej strane okrem poskytovateľa služieb a ich vedeniu; a používať svoje údaje výlučne na účely uvedené v.
       3.5.2. online platba
       Online platba sa realizuje prostredníctvom online rozhrania vybraného používateľom. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že nevidí údaje o kreditnej karte a nemá k nim prístup; údaje sa zobrazia iba vo vnútri platobného rozhrania online vybraného používateľom.
       3.5.2.1. On-line platba sa uskutočňuje cez online rozhranie vybrané používateľom. Poskytovateľ servisu vyhlasuje, že nevidí a nemá prístup k údajom kreditnej karty; údaje sa zobrazia iba v rámci online platobného rozhrania vybraného používateľom
      3.5.2.2. Pri online platbe Užívateľ súhlasí s tým, že ich údaje spracované prostredníctvom nákupu budú odovzdané prevádzkovateľovi online platobného rozhrania. Cieľom prevodu je uznať transakcie, chrániť používateľov prostredníctvom monitorovania podvodov a dosiahnuť ciele určené spracovaním údajov poskytovateľa služieb.
      3.5.2.3. Naši zmluvní partneri na platbu online:
     - PayPal (Europe) S.à.rl a Cie, SCA - 22-24 Boulevard Royal L, 2449 Luxembourg
     - Worldpay UK - budova Walbrook, 25 Walbrook, Londýn EC4N 8AF, UK
     3.5.3. Procesory osobných údajov
     3.5.3.1. Za účelom dokončenia objednávok a účtov môže Poskytovateľ služieb využívať spracovateľ dát (napr. Doručovacie služby). Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za postupy spracovania údajov týchto strán.
     3.5.3.2. Používané procesory údajov:
     - Dachser SE - Thomas-Dachser Straße 2, 87439 Kempten, Nemecko
     - DHL International UK - Southern Hub, 1. blok, Horton Road, Colnbrook, Berkshire, SL3 0BB, Spojené kráľovstvo
     - DHL Express Italy Srl - Viale Milanofiori Palazzo U / 3 Strada 5, Taliansko
     - Europa Road - Shield Road, Dartford, Kent, DA1 5UR, Spojené kráľovstvo
     - Fercam Italia Srl - Via Ettore de Sonnaz, 11, 10121 Torino, Taliansko
     - Všeobecné logistické systémy - Nemecko-Straße 1-7, 36286 Neuenstein, Nemecko
     - Netteszt Kft - 1037 Budapešť, Csillaghegyi út 19-21., Maďarsko
     - Parcelforce vo svete - 25 Caldecotte Lake Dr, Caldecotte, Milton Keynes MK7, UK
     - Royal Mail - Pond Street, Sheffield, S98 6HR, Spojené kráľovstvo
     - TNT Express (UK) - House Holly Lane, Atherstone, Warwickshire CV9 2RY, UK
     - Waberer's - Nagykőrösi út 351., 1239 Budapešť, Maďarsko

4. SPRACOVANIE ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ
4.1. Cieľ spracovania údajov je poskytnúť užívateľom požadované informácie pred zakúpením. Poskytovateľ služieb neposiela nevyžiadanú komunikáciu (napr. Reklamy, reklamné letáky) na svoju e-mailovú adresu.
4.2. Právny základ pre spracovanie údajov: Používateľ udeľuje svoj súhlas dobrovoľným predložením osobných údajov pri žiadosti o informácie alebo ponuku.
4.3. Spracované údaje zahŕňajú nasledujúce osobné údaje:
- tvoje meno
- Vaša emailová adresa
4.4. Trvanie zberu a spracovania údajov: Poskytovateľ služieb ukladá a spracúva osobné údaje zhromaždené počas žiadosti o informácie alebo ponuku na jeden rok.
4.5. Zverejňovanie informácií a spracovanie údajov: Poskytovateľ služieb nezverejní vaše osobné údaje žiadnej inej strane okrem poskytovateľa služieb a ich vedenie; a použije vaše údaje výlučne na účely určené v službe 4.1.

5. COOKIES
Poskytovateľ služieb môže používať súbory cookie na rozšírenie a prispôsobenie vašich skúseností s webovými stránkami. Súbory cookie poskytujú informácie týkajúce sa počítača používaného návštevníkom. Poskytovateľ služieb môže v prípade potreby používať súbory cookie na zhromažďovanie informácií o počítači používateľa, aby pomohol zlepšiť webové stránky. Kde sa používajú, sú tieto súbory cookie stiahnuté do vášho počítača a uložené na pevnom disku počítača. Takéto informácie vás osobne neoznámia. Ide o štatistické údaje. Tieto štatistické údaje neidentifikujú akékoľvek osobné údaje. Nepožadujeme, aby ste súbory cookie akceptovali a cookies môžete kedykoľvek zakázať. Ak chcete zakázať súbory cookie, postupujte podľa pokynov vo vašom webovom prehliadači.

6. GOOGLE
6.1. Poskytovateľ služieb používa službu Google Analytics, Remarketing Google, sledovanie konverzií v službe AdWords na meranie počtu návštevníkov a správania návštevníkov (ako dlho strácajú na webových stránkach, či už sú to noví alebo opakovaní návštevníci, na ktoré stránky kliknú), efektívnosť inzercie a prenos štatistické analýzy.
6.2. Používaním webovej stránky používateľ súhlasí s tým, že programy uvedené pod položkou 6.1 môžu umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia a akceptujú, že poskytovateľ služieb sleduje správanie používateľa a využíva iné služby poskytované programami.
6.3. Programy uvedené pod položkou 6,1 nezhromažďujú osobné údaje a nemôžu identifikovať používateľov.
6.4. Ďalšie informácie o spracovaní údajov Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en-GB
6.5. Používateľ má právo zakázať zhromažďovanie a ukladanie údajov o súboroch cookie kedykoľvek na tomto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. FACEBOOK
7.1. Poskytovateľ služieb môže na facebook.com zdieľať určitý obsah, produkty, propagácie webovej stránky alebo samotnú webovú stránku.
7.2. Poskytovateľ služieb poskytuje informácie požadované používateľmi cez facebook.com, ale nezhromažďujú používateľské dáta. Keďže spracovávanie údajov sa vykonáva na facebook.com, trvanie spracovania, opravy a vymazávania údajov podlieha predpisom o ochrane súkromia v sociálnych médiách. Ochrana osobných údajov Facebooku je k dispozícii na adrese http://www.facebook.com/about/privacy a
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
8. Poskytovateľ služieb neposkytne vaše osobné informácie žiadnej inej strane, s výnimkou prípadov, keď sú zo zákona povinné zverejniť vaše osobné informácie. Poskytovateľ služieb sa zrieka zodpovednosti za následky takéhoto zverejnenia.

9. BEZPEČNOSŤ DÁT
Poskytovateľ servisu vyhlasuje, že implementoval bezpečnostné pravidlá, pravidlá a technické opatrenia na ochranu a ochranu osobne identifikovateľných informácií pod ich kontrolou pred neoprávneným prístupom, nesprávnym používaním alebo zverejnením, neoprávnenou úpravou, nezákonným zničením alebo náhodnou stratou. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným identifikačným informáciám používateľa a sú s nimi spojené, sú povinní rešpektovať dôvernosť informácií.

10. PRÁVA UŽÍVATEĽA
10.1. Právo byť informovaný
Užívateľ má právo byť kedykoľvek informovaný o svojich osobných údajoch ao všetkých súvisiacich informáciách spracovávaných Poskytovateľom služieb. Na žiadosť používateľa je poskytovateľ služieb povinný poskytnúť informácie o údajoch súvisiacich s používateľom, o cieľoch spracovania údajov, právnych dôvodoch, trvaní a o koho a s akým účelom sú údaje uvoľnené. Užívateľ je povinný požadované informácie poskytnúť písomne ​​v priebehu 30 dní od ich odoslania.
10.2. Právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania
         10.2.1. Používateľ má právo na opravu alebo vymazanie chybne zaznamenaných údajov kedykoľvek. Poskytovateľ servisu po odoslaní žiadosti vymaže údaje v pracovných dňoch 15. Vymazanie sa nevzťahuje na spracovanie údajov upravené zákonom (napr. GAAP), ktoré uchováva poskytovateľ služieb do dátumu stanoveného predpismi.
        10.2.2. Používateľ môže tiež požiadať o obmedzenie svojich údajov. Poskytovateľ služieb obmedzuje osobné údaje na žiadosť používateľa alebo ak vymazanie porušuje zákonné záujmy používateľa podľa dostupných informácií. Osobné údaje obmedzené vyššie uvedeným spôsobom môžu byť spracované dovtedy, kým cieľ spracovania údajov, ktorý obmedzuje vymazanie, stále existuje.
        10.2.3. Poskytovateľ služieb oznámi používateľovi a používateľom, ktorým boli tieto údaje uvoľnené, na spracovanie ohľadom opravy, vymazania alebo obmedzenia. Oznámenie sa môže upustiť, ak neporušuje zákonný záujem používateľa s ohľadom na cieľ spracovania údajov.
        10.2.4. V prípade, že Poskytovateľ služieb nedodrží požiadavku na opravu, vymazanie alebo obmedzenie, musí písomne ​​uvoľniť faktické a právne argumenty na odmietnutie opravy, vymazania alebo obmedzenia v priebehu 15 dní od doručenia žiadosti.
10.3. Právo na námietku
Používateľ má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Užívateľ je povinný vybaviť námietku, rozhodnúť o jej platnosti a oznámiť žiadateľovi čo najskôr, ale nie dlhšie ako 15 dní po jeho odoslaní.
10.4. Právo na prenosnosť údajov
Používateľ má právo požadovať od poskytovateľa služieb, aby mu poskytol kópiu osobných údajov, ktoré predtým poskytli. Údaje musia byť poskytnuté v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte v priebehu 30 dní od predloženia.

10.5. Poskytovateľ služieb uverejňuje informácie týkajúce sa spracovania údajov len vtedy, ak používateľ poskytne dostatočné dôkazy o ich totožnosti.

11. PRÁVNE PRESADZOVANIE
11.1. Užívateľ môže podať sťažnosť na nižšie uvedenej adrese v prípade, že sa domnieva, že jeho osobné údaje boli zneužité alebo poskytovateľ služieb neudelil svoju žiadosť.

Senia G Ltd.
Kancelária 5, The Round House Dormans Park Road EAST GRINSTEAD West Sussex RH19 2EN
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.
Tel: + 44 (0) 239 216 0700
https://the-radiators.com/privacy-policy

Kancelária informačného komisára (ICO).
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.
Linka pomoci: 0303 123 1113 (zo zahraničia: +44 1625 545 700)
https://ico.org.uk/for-the-public/

11.2. Užívateľ je oprávnený uplatniť svoje práva na súde v prípade, že Poskytovateľ servisu porušil právne predpisy týkajúce sa spracovania údajov alebo ich žiadosť neudelil.

Oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 22. mája 2018.